Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR X/53/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała NR X/53/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice od dnia 1 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245, Dz.U. 2019, poz. 534, poz. 730 i 761), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice na okres od 1 września 2019 r.:

 

1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach; siedziba: 74-204 Kozielice 73.

2. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach; siedziba: 74-204 Kozielice 73.

 

§ 2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

obejmuje teren Gminy Kozielice.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozielice.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

………………………………………………

(podpis)

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) w art.31 ust.1 mówi, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Natomiast art. 31 ust. 8, 9, 10 i 11 nakłada na gminy zadanie zapewnienia realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego sześciolatków, a w przypadku dzieci 3 -5 lat prawa do realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Art. 32 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ust. 3 tegoż artykułu mówi się, że sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych powinna zapewnić dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1 zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Nakłada również na gminę obowiązek dowozu: ,,Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust.4 (sześciolatki realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać3 km”.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 08-08-2019 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 08-08-2019 10:16