Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry 2019-08-12 11:07
dokument Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-08-12 11:06
dokument Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2018 2019-08-12 11:05
dokument Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania 2019-08-12 11:04
dokument Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2019-08-12 10:58
dokument Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2019 r. 2019-08-12 10:58
dokument Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice 2019-08-12 10:57
dokument Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice 2019-08-12 10:56
dokument Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2019-08-12 10:55
dokument Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2019-08-12 10:54
dokument Uchwała Nr X/54/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez gminę Kozielice 2019-08-12 10:54
dokument Uchwała NR X/53/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-12 10:53
dokument Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-12 10:52
dokument Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-08-12 10:51
dokument Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kozielice 2019-08-12 10:50
dokument Uchwała Nr X/49/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy 2019-08-12 10:49