Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z obrad XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 26 września 2019 r. 2019-10-24 11:55
dokument Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia26 września 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-10-16 13:54
dokument Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2019-10-16 13:51
dokument Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice 2019-10-16 13:46
dokument Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-16 13:43
dokument Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-16 13:40
dokument Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-10-16 13:37
dokument Uchwała NR XI/66/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 2019-10-17 09:46
dokument Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki 2019-10-16 12:52