Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 26 września 2019 r.


PROTOKÓŁ Nr 11

Z OBRAD XI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY KOZIELICE.MIEJSCE ODBYCIA GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOZIELICACH z dnia 26 września 2019 r.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

obecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

obecni

15

wszyscy

15

procent

100,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI RADY GMINY KOZIELICE

1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

Obrady XI Sesji Rady Gminy w Kozielicach otworzył Przewodniczący Rady Gminy Leszek Karpiński . Stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały , gdyż w obradach uczestniczył 14 radnych na stan ustawowego składu rady Gminy 15 radnych . Powitał wszystkich przybyłych na obrady Sesji. Obrady odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i trwały od godz.1230 do godz. 1505 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono

głosowanie

Zgłaszanie zmian do porządku obrad

wyniki

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

71.43 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

4

28.57 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

PRZECIW

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

BRAK GŁOSU

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

PRZECIW

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

PRZECIW

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

PRZECIW

15

Zybała

Dariusz

ZA

3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji.

Przewodniczący rady Gminy poinformował radnych, że protokół z obrad X Sesji był do wglądu na BIP Kozielice oraz dostępny w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Kozielice. Uwago do protokołu nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad X Sesji poddał pod głosowanie.

głosowanie

Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji.

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

92.86 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

7.14 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

BRAK GŁOSU

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

4. Informacja Wójta Gminy Kozielice o pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali informacje w wersji elektronicznej i otworzył dyskusję.

4.1. dyskusja

Głos w dyskusji zabrali:

Lech Karpiński - kiedy będzie przetarg w Maruszewie

4.2. przyjęcie informacji

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy informację poddał pod głosowanie

głosowanie

przyjęcie informacji

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

BRAK GŁOSU

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

5. Ocena działalności GOK za I półrocze 2019

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali materiał wraz z informacją na sesję, oraz komisje pracowały na swoich posiedzeniach.

5.1. stanowiska komisji,

Komisje pozytywnie zaopiniowały informację o pracy GOK

5.2. dyskusja,

Głosów w dyskusji nie było.

5.3. przyjęcie informacji

Przewodniczący Rady Gminy informację poddał pod głosowanie

głosowanie

przyjęcie informacji

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

92.86 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

7.14 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

BRAK GŁOSU

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki.

6.1. stanowiska komisji

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

6.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

6.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

BRAK GŁOSU

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze 2019r.

Radni otrzymali informacje w wersji elektronicznej.

7.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

7.2. dyskusja.

Głosów w dyskusji nie było.

7.3. przyjęcie informacji.

Przewodniczący Rady Gminy informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.poddał pod głosowanie.

głosowanie

przyjęcie informacji

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

BRAK GŁOSU

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

8.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

8.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

8.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

9. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

9.1. stanowiska komisji

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

9.2. dyskusja

Wójt Gminy ustosunkował się do projektu uchwały.

Robert Sójka - jak to będzie wyglądało w stosunku do sklepu.

9.3. podjęcie uchwały

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne.

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.1. stanowiska komisji.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

10.2. dyskusja.

Głosów w dyskusji nie było.

10.3. podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

11. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.1. stanowiska komisji Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

11.2. dyskusja,

Głosów w dyskusji nie było.

11.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

12.1. stanowiska komisji.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

12.2. dyskusja. Głosów w dyskusji nie było.

12.3. podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

13.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

13.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

13.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

14.1. stanowiska komisji.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

14.2. dyskusja.

Głos zabrali:

Lech Karpiński - czy opłata podana w uchwale ma sens.

Wójt Gminy - ma sen ponieważ musimy ustalić wartość przetargu.

Robert Sójka - jaką mamy podana liczbę mieszkańców.

Wójt - 2.100 osób.

14.3. podjęcie uchwały

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

26 września 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

86.67 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

2

13.33 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

PRZECIW

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

PRZECIW

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

15. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy

Wniosków komisji nie zgłoszono.

16. Wnioski i zapytania radnych

Głos zabrali:

Lech Karpiński- czy i kiedy Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy w Mielnie dla Mirosława Rabiegi.

Wójt Gminy- odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Jolanta Wnuk - w sprawie pracownika urzędu wynoszącego dokumenty do domu nie uzyskałam odpowiedzi

- w sprawie podziału środków finansowych sołectwa dajemy na plac zabaw ,który nie jest nasz.

Wójt Gminy - rozmawialiśmy z radną na ten temat, ale odpowiedzi udzielę na piśmie.

Waldemar Baran - kiedy nastąpi zakończenie prac na świetlicy w Mielnie.

Wójt Gminy - wraz z przyłączami kanalizacyjnymi.

Monika Domagała- Janowska -brak informacji o sesji na stronie gminy,

Dariusz Zybała - powróćmy do podatku od wiatraków,

Lech Karpiński - przedstawić dane na sesji odnośnie podatku od wiatraków.

Wójt Gminy - jest to obszerny materiał, może spotkanie wspólne komisji.

Wniosek w sprawie wspólnego odbycia posiedzeń komisji w sprawie podatkowej od wiatraków został poddany pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za ustaleniem wspólnego posiedzenia komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

Leszek Karpiński - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo- skargę na działalność Wójta - w sprawie braku odpowiedzi na zapytanie - nie zachowania terminu zgodnie z przepisem prawa. Poinformował radnych, że skargę przekazuje do rozpatrzenia przez Komisję Skarg i Wniosków.

17. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że podjęte uchwały na obradach XI Sesji są prawomocne. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną powiadomieni.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

M.Strankowska Leszek Karpiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 24-10-2019 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2019 11:55