Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 30 października 2019 r.


PROTOKÓŁ Nr 12 Z Obrad XII Sesji Rady Gminy Kozielice .Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 30 października 2019 r.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

Lp.

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

obecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

obecni

15

wszyscy

15

procent

100,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 PORZĄDEK OBRAD XII Sesji RADY GMINY KOZIELICE

1.Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Kozielice, stwierdzenie quorum

Obrady XII Sesji Rady Gminy w Kozielicach otworzył Przewodniczący Rady Gminy Leszek Karpiński. Stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, gdyż w obradach XII sesji uczestniczy 15 radnych na stan ustawowego składu rady 15. Powitał wszystkich na obrady Sesji. Obrady odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i trwały od godz.1300 do 1510

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta jako punkt 15, pozostałe punkty otrzymują kolejne numery następujące po sobie. Uwag do zgłoszonego wniosku nie wniesiono. Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały poddano pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15.

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

3. Przyjęcie porządku obrad XII Sesji Rady Gminy

Po przegłosowaniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały i naniesieniu poprawek w porządku obrad XII Sesji. Przewodniczący Rady porządek obrad poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem porządku obrad XII Sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przegłosowany i podjęty jednomyślnie.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że protokół z obrad XI Sesji był umieszczony na stronie BIP Kozielice, oraz dostępny w pokoju nr 9 . Uwag do protokołu nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XI Sesji Rady Gminy poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny (Sójka), głosów przeciw nie było. Protokół został przegłosowany i przyjęty większością głosów „za'.

5. Informacja Wójta Gminy Kozielice o pracy w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali informację w wersji elektronicznej i otworzył dyskusje.

5.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

5.2. przyjęcie informacji

Przewodniczący Rady Gminy informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym poddał pod głosowanie.

głosowanie

przyjęcie informacji

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

86.67 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

13.33 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

WSTRZYMAŁA SIĘ

15

Zybała

Dariusz

ZA

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

6.1. stanowiska komisji

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

6.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

6.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

7. Projekt uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonotariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. na rok 2020

7.1. stanowiska komisji

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały

7.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

7.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

8.1. stanowiska komisji

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

8.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

8.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

9.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

9.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

9.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019

Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik Gminy.

10.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

10.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

10.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019

Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik Gminy

11.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

11.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

11.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

12.1. stanowiska komisji

Komisje Rady Gminy pracowały nad projektem uchwały. Komisja Oświaty maiła inne propozycje. W związku z powyższym przewodniczący rady Gminy ,każdy punkt uchwały głosował oddzielnie.

12.2. dyskusja

Lech Karpiński - przypominam, że ta uchwała I podwyżka uderzy emerytów i rencistów

12.3. podjęcie uchwały

Po przegłosowaniu poszczególnych punktów projektów uchwały w wyniku głosowania zostały przyjęte propozycje Wójta zawarte w projekcie uchwały, Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

9

60 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

6

40 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

PRZECIW

4

Gawrysiak

Magdalena

PRZECIW

5

Karpiński

Lech

PRZECIW

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

PRZECIW

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

PRZECIW

13

Sójka

Robert

PRZECIW

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice

13.1. stanowiska komisji

Komisje zaopiniowały cenę żyta. Izba Rolna pozytywnie zaopiniowała cenę.

13.2. dyskusja

Głos zabrali:

Paulina Mikołajczyk - zgłaszam wniosek o pozostawienie na poziomie roku poprzedniego cenę żyta. tj.52.49

Wniosek radnej został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na ssali obrad 15. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Wniosek został przegłosowany i większością głosów „przeciw” oddalony.

13.3. podjęcie uchwały.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

9

64.29 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

5

35.71 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

PRZECIW

4

Gawrysiak

Magdalena

PRZECIW

5

Karpiński

Lech

PRZECIW

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

PRZECIW

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

PRZECIW

13

Sójka

Robert

BRAK GŁOSU

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

14. Założenia do budżetu Gminy na rok 2020

Wójt Gminy obecnie dyskusja jest zbędna . Zostanie przygotowany projekt budżetu, ponieważ dzisiaj zostały podjęte uchwały w sprawie podatków.

14.1. dyskusja

Dyskusji nie było.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kozielice

15.1. stanowisko komisji skarg i wniosków

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji pracowała nad złożona skargę przez radnego Lecha Karpińskiego na działalność Wójta Gminy i uznała ,że skarga jest zasadna .

15.2. dyskusja

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że skarga na działalność Wójta musi być rozstrzygnięta w formie uchwały i taki projekt uchwały Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała.

15.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kozielice

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 października 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

71.43 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

14

93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

4

28.57 %

nieoddanych głosów

1

6.67 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

WSTRZYMAŁ SIĘ

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

WSTRZYMAŁ SIĘ

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

WSTRZYMAŁ SIĘ

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

WSTRZYMAŁ SIĘ

16. Wnioski stałych komisji Rady Gminy

Waldemar Baran - Komisja Rewizyjna pomoc rolnikom

16.1. dyskusja

Dyskusji nie było.

17. Wnioski i zapytania radnych.

Głos zabrali:

Lech Karpiński - kiedy nastąpiło przedłużenie umowy dzierżawy dla Mirosława Rabiegi.

- czy są jakieś decyzje w sprawie przewozów liniowych

Wójt Gminy - udzielę odpowiedzi na piśmie.

Waldemar Baran - kiedy nastąpi koniec prac inwestycyjnych w Mielnie, termin zakończenia był ustalony na 31 października.

Wójt Gminy - zakończenie nastąpi do 15 listopada.

Marcin Kuchta - czy odbył się przetarg na Dino.

Wójt Gminy odbył się przetarg , kwota 250 tyś.

Robert Sójka - kiedy nastąpi wycinka drze koło kościoła i byłej Spółdzielni.

Jacek Benka - Wice Wójt nie podjął decyzji w sprawie tui.

18. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że podjęte uchwały na obradach XI Sesji są prawomocne. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną powiadomieni.

Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy

M.Strankowska Leszek Karpiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 14-11-2019 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2019 10:13