Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 12 grudnia 2019 r.


PROTOKÓŁ NR 14

Z obrad XIV Sesji Rady Gminy Kozielice. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 12 grudnia 2019 r.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

obecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

obecni

15

wszyscy

15

procent

100,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 

PORZĄDEK OBRAD IX Sesji Rady Gminy

1.Otwarcie obrad XIV Sesji rady Gminy, stwierdzenie quorum

Obrady XIV Sesji Rady Gminy w Kozielicach otworzył Przewodniczący Rady Gminy Leszek Karpiński. Stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, gdyż w obradach XIV sesji uczestniczy 15 radnych na stan ustawowego składu rady 15. Powitał wszystkich na obradach sesji. Obrady obywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i trwały od godz.1300 do 1510

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

Wójt Gminy poinformował, że do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 393/3 stanowiącej własność Gminy Kozielice położonej w Kozielicach.

3. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad XIV Sesji rady Gminy poddał pod głosowanie . Głosowanie odbywało się imiennie.

głosowanie

Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

93.33 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

1

6.67 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

PRZECIW

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

4. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy

4.1. dyskusja

4.2. przyjęcie protokołu

Głos zabrali:

Waldemar Baran - mam prośbę do Wójta, czy na najbliższą sesję Wójt może przedstawić informację odnośnie Ministra Finansów.

Lech Karpiński - nie wyobrażam sobie , aby rada komentowała prawo.

Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XII Sesji poddał pod głosowanie. Głosowanie odbywało się imiennie

głosowanie

Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

86.67 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

13.33 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

5. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy

5.1. dyskusja , 5.2. przyjęcie protokołu

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady Gminy protokół poddał pod głosowanie.

głosowanie

przyjęcie protokołu z XIII Sesji

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

86.67 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

13.33 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

6. Informacja Wójta Gminy Kozielice o pracy w okresie międzysesyjnym

6.1. dyskusja, 6.2. przyjęcie informacji

Głos w dyskusji zabrali:

Dariusz Zybała - kiedy nastąpi zakończenie prac w Mielnie.

Wójt Gminy - rozliczamy zakończenie, ale nie było przekroczenia

Robert Sójka - informacja pkt.10podatek akcyzowy , osoby fizyczne płaca ), osoby prawne płaca -rurociąg Mielno jaki jest stan, przyjęliśmy po pracach, kiedy przejmiemy kontrolę.

głosowanie

przyjęcie informacji

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

93.33 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

6.67 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

7. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2018/2019

7.1. stanowiska komisji , 7.2. dyskusja,7.3. przyjęcie sprawozdania

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Szkoły Podstawowej . Uwag nie wniesiono. Sprawozdanie zostało podane pod głosowanie.

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

8. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusję. Komisje rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały .Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

8.1. stanowiska komisji, 8.2. dyskusja 8.3. podjęcie uchwały

Przew

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 393/3 stanowiącej własność Gminy Kozielice położonej w Kozielicach.

9.1. stanowiska komisji ,

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 9.2. dyskusja

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień. Uwag nie zgłoszono. 9.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

10.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 10.2. dyskusja

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień. Uwag nie zgłoszono. 10.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.1. stanowiska komisji,

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 11.2. dyskusja

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień. Dyskusji nie było. 11.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

12.1. stanowiska komisji ,

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 12.2. dyskusja,

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminny. Dyskusji nie było 12.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

13.1. stanowiska komisji ,

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 13.2. dyskusja,

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. 13.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019-2030 14.1. stanowiska komisji Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 14.2. dyskusja Wyjaśnień udzieliła skarbnik Gminy 14.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

93.33 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

1

6.67 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

PRZECIW

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

15.1. stanowiska komisji, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 15.2. dyskusja , Głos zabrali Wójt Gminy - Komisja Oświaty przeanalizuje budżet GOK

Waldemar Baran - jakie podwyżki dla pracowników.

Wójt Gminy - około 8%

Robert Sójka - wracając do GOK, prosiliśmy Wójta i Skarbnika Gminy, aby plan wydatków GOK był podłączany do budżetu Gminy, w tym roku nie otrzymaliśmy, proszę aby prośba była uwzględniona.

Wójt - ten budżet będzie zmieniany w ciągu roku.

Lech Karpiński - te 8% ile to nam da.

Skarbnik Gminy - około 113 tys.

Robert Sójka - 8% nam nie wystarczy, ja nie rozumiem choćby wzrostu deklaracji podatkowej dla najuboższych, a wzrost wydatków GOK, budżet GOK zbliża się do budżetu pyrzyckiego

Robert Sójka - zgłaszam wniosek, aby 100 tyś z GOK przesunąć na oświatę.

Wójt Gminy - ja mam inne rozwiązanie, żeby Komisja Oświaty wspólnie z GOK przeanalizowała budżet i opracowała wnioski.

Robert Sójka - wycofuje swój wniosek.

15.3. podjęcie uchwały

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

80 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

1

6.67 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

13.33 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

WSTRZYMAŁA SIĘ

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

PRZECIW

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

16. Projekt uchwały sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030.

16.1. stanowiska komisji,

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 16.2. dyskusja,

Głosów w dyskusji nie było. 16.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

12 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

93.33 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

6.67 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

17. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy 17.1. dyskusja

Wniosków nie było.

18. Wnioski i zapytania radnych

Lech Karpiński - czy jest uchwala pow.3 lat , z której wynika, ze można zawrzeć aneks w roku 2017 na okres 3, jest to wbrew prawu, składam wniosek o udzielenie opinii prawnej wskazanie podstawy prawnej do zawarcia aneksu na dalszy okres dzierżawy.
Wniosek został złożony na piśmie na ręce Wójta.

Robert Sójka- jest nieporządek na drogach po zbiórce buraków cukrowych

19. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach sesji, stwierdzając ,że podjęte uchwały na obradach sesji są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 15 radnych na stan ustawowy 15.

O obradach następnej sesji radni zostaną poinformowani.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 19-12-2019 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2019 09:20