Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 30 grudnia 2019 r.


PROTOKÓŁ Nr 15

Z Obrad XV Sesji Rady Gminy Kozielice. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach z dnia 30 grudnia 2019 r.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

Lp.

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

obecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

obecni

15

wszyscy

15

procent

100,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

Obrady XV Sesji Rady Gminy w Kozielicach otworzył Przewodniczący Rady Gminy Leszek Karpiński. Stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, gdyż w obradach XV Sesji uczestniczy 15 radnych na stan ustawowego składu rady 15. Powitał wszystkich obecnych na obradach sesji. Listy Obecności stanowią załącznik do protokołu. Obrady odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i trwały od 1300 do 1450

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

3. Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Gminy.

Głos zabrali:

Monika Domagała-Janowska - w statucie jest zapis, że komisje przedstawiają sprawozdanie, czy będziemy się zajmować pozostałymi komisjami.

Lech Karpiński - tak na następnej sesji

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XV Sesji Rady Gminy. Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednomyślnie.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy

4.1. dyskusja

4.2. przyjęcie protokołu

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z obrad XIV Sesji był umieszczony na BIP Kozielice oraz dostępny w pokoju nr 9Urzędddddu Gminy.

Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół został poddany pod głosowanie. Głosowanie imienne. Wyniki głosowania poniżej.

głosowanie

przyjęcie protokołu

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

93.33 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

6.67 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5.1. dyskusja

5.2. przyjęcie sprawozdania

Radni sprawozdanie z działalności Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem na obrady Sesji. Głos zabrali:

Leszek Karpiński - czy firma wiatrakowa zalega za 2017

Wójt Gminy - na dzień dzisiejszy nie zalega.

Robert Sójka - mam pytanie do Pana przewodniczącego Komisji, dlaczego przypis na rok 2017 jest inny niż na rok 2018, skąd wynika ta różnica

Waldemar Baran - musiałbym spojrzeć w dokumenty, tak nie pamiętam.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie . Głosowanie imienne. Wyniki głosowania poniżej

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

80 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

1

6.67 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

13.33 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

PRZECIW

14

Wnuk

Jolanta

WSTRZYMAŁA SIĘ

15

Zybała

Dariusz

ZA

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2020

6.1. dyskusja

6.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały I otworzył dyskusje . Głos zabrali:

Robert Sójka_ na końcu jest zapis ,że rada będzie informowana o stanie finansowym gminy, na czym to będzie polegać

Przewodniczący Rady - będzie to wynikać z uchwał dotyczących zmian budżetu Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Głosowanie imienne. Wyniki głosowania poniżej.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

7.1. dyskusja

7.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały I otworzył dyskusje . Głosów w dyskusji nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie. Głosowanie imienne. Wyniki głosowania poniżej.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

15

100 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

8. Projekt uchwały sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030.

8.1. dyskusja

8.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały I otworzył dyskusje . Głosów w dyskusji nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie. Głosowanie imienne. Wyniki głosowania poniżej.

głosowanie

podjęcie uchwały

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

30 grudnia 2019 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

14

93.33 %

uprawnionych

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

15

100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

6.67 %

nieoddanych głosów

0

0 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

ZA

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

9. Wnioski i zapytania radnych.

W zapytaniach głos zabrali:

Lech Karpiński - otrzymałem odpowiedź na zapytanie odnośnie dzierżawy w Mielnie dla Pana. Zastępcy Wójta, w odpowiedzi jest że zawarcie na następny okres 3-ch lat dokonano aneksem i wydzierżawił Wójt bez uchwały. Wójt nie miał prawa podejmować takiej decyzji, należy to kompetencji rady.

Wójt Gminy - jest to pańska opinia.

Robert Sójka - nie otrzymałem odpowiedzi ,interpretacji prawnej odnośnie ”Czy Przewodniczący Rady Gminy miał prawo zmieniać wniosek Wojewody w sprawie zwołania sesji”. Miał pan na to 14 dni.

Leszek Karpiński -przewodniczący Rady Gminy - w czwartek będzie radca Prawny i dostanie Pan odpowiedź.

Robert Sójka -do Przewodniczącego Komisji Rewizyjne - chcę uzyskać odpowiedź na piśmie odnośnie różnicy przypisu od firmy wiatrakowej( 2017-2018)

Monika Domagała - Janowska - czy stronie BIP Urzędu utworzyć zakładkę aby umieszczać wszystkie zapytania i wnioski złożone w formie pisemnej przez radnych.

10. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach sesji, stwierdzając, że podjęte uchwały na obradach XV sesji są prawomocne , gdyż uczestniczy w nich 15 radnych na stan ustawowy 15. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną poinformowani.

Protokólowała: Przewodniczący Rady Gminy

M.Strankowska Leszek Karpiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 04-03-2020 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2020 09:21