Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 08 czerwca 2020 r. 2020-06-16 10:16
dokument Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-22 12:22
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2019 2020-07-22 12:20
dokument Uchwała nr XVIII/118/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania 2020-07-22 12:17
dokument Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2020-07-22 12:15
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-07-22 12:13
dokument Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2020-07-22 12:09
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gróg gminnych w gminie Kozielice 2020-07-22 12:01
dokument Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, Gmina Kozielice 2020-07-22 11:59
dokument Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2020-07-22 11:37
dokument Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej 2020-07-22 11:35
dokument Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat 2020-07-22 11:33
dokument Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-07-22 11:31
dokument Obrady XVIII Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 08 czerwca 2020 r. godz.1200 2020-06-04 14:29