Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 08 czerwca 2020 r. godz.1200


Obrady XVIII Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 08 czerwca 2020 r. godz.1200

1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XVIII Sesji

3. Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy

4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy

5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym

5.1. dyskusja

5.2. przyjęcie informacji

6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

6.1. stanowiska komisji

6.2. dyskusja

6.3. podjęcie uchwały

7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat

7.1. stanowiska komisji

7.2. dyskusja

7.3. podjęcie uchwały

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

8.1. stanowiska komisji

8.2. dyskusja

8.3. podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.

9.1. stanowiska komisji

9.2. dyskusja

9.3. podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice

10.1. dyskusja

10.2. podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie.... na cele niezwiązane z budowa ,przebudowa, remontem ,utrzymaniem i ochroną dróg .

11.1. dyskusja

11.2. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020

12.1. stanowiska komisji

12.2. dyskusja

12.3. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020-2030

13.1. stanowiska komisji

13.2. dyskusja

13.3. podjęcie uchwały

14. Debata nad raportem o stanie Gminy Kozielice za 2019 rok

14.1. dyskusja

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kozielice

15.1. dyskusja

15.2. podjęcie uchwały

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2019

16.1. stanowiska komisji

16.2. dyskusja

16.3. podjęcie uchwały

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

17.1. dyskusja

17.2. podjęcie uchwały

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy

18.1. dyskusja

18.2. podjęcie uchwały

19. Wnioski i zapytania radnych

20. Zakończenie obrad XVIII sesji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 04-06-2020 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 04-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2020 14:29