Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/128/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

 

Uchwała Nr XX/128/20

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 3 września 2020 roku

 

 

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat dla działki nr 101/2 o pow. 0,27 ha ha w obrębie Załęże, Gmina Kozielice, będącej własnością Gminy Kozielice.

 

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 3 lat dla działki, o której mowa w § 1, na rzecz dzierżawcy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Pan Roman Seweryniak w dniu 29.06.2020 roku złożył wniosek z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości na 3 lat działki nr: 101/2.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wnioskodawca zaś wystąpił o 3 letni okres dzierżawy, zatem zwolnienie z obowiązku przetargowego jest możliwe, ponieważ wcześniej nieruchomość była już przedmiotem dzierżawy na rzecz tego samego dzierżawcy, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, mimo że okres dzierżawy nie przekracza trzech lat.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-09-2020 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 03-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 10-09-2020 11:20