Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami


Uchwała Nr VI/26/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

W sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; zmiany z 2002r. Dz. U Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568 z 2004r.Nr102,poz.1055,Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 )oraz art. 56 ust.2 w związku z art.4 pkt. 32 i art.8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 3006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,poz.1592,Nr 249,poz.1832 i z 2007r. Nr 25 ,poz.25)

Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1. Powiadamia się Skarbnika Gminy Kozielice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”

§ 2. Nie złożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie o którym mowa w § 1 skutkuje utratą zajmowanego stanowiska.

§ 3. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć według wzoru ,stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-09-2007 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2007 10:34