Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(GBS osoby do kontaktu)

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin - zwany dalej „ Administratorem".

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;

 2. pocztą elektroniczną; adres e-mail: iod_usszc@stat.gov.pl.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych (służbowych) jest właściwa realizacja zadań obejmujących organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe jest wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z realizacją zadań określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 1. űródło pozyskiwania danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych służbowych zostały pozyskane od gminnego komisarza spisowego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Centralnego Biuru Spisowemu jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-archiwalnych i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-01-2021 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2021 11:12