Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/169/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Uchwała Nr XXVII/169/21

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 23 marca 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, poz. 2361) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/76/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5799) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21 miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

„2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 42 miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika lub worka o określonej pojemności jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 6,30 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 12,60 zł;

3) za pojemnik o pojemności 660 l - 34,90 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 58,20 zł;

5) za worek o pojemności 120l - 18,10.”

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 25,20 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 50,40 zł;

3) za pojemnik o pojemności 660 l - 139,60 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 323,80 zł.

„3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku :

1) jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny - 181,90

2) jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny - 363,80

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Kozielice

Leszek Karpiński

UZASADNIENIE

W roku 2019 Rada Gminy uchwaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 na podstawie prognozowanej ilości odpadów i prognozowanej ilości mieszkańców. Pomimo działań prowadzonych w kierunku uszczelnienia systemu, przychody z deklaracji nie pokryły w całości wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo podwyżka opłat z odbiór odpadów komunalnych wynika z kalkulacji kosztów związanych z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na okres IV 2021- III 2022.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych są: podwyżka opłat za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska), wzrost minimalnego wynagrodzenia, brak rynków zbytu dla surowców wtórnych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 24-03-2021 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 23-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2021 12:34