Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/224/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu ? Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kozielice?


Uchwała Nr XXX/224/21

Rady Gminy Kozielice

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kozielice”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020r., poz. 2028 t.j.), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowany przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie - projekt „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozielice , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.

§ 3. Zawiadamia się Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, działające jako przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne o przekazaniu projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu o którym mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane przekazać do organu uchwałodawczego gminy projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 328 poz. 2028).

W dniu 18.08.2021r. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie gminy Kozielice przedłożyło do Rady Gminy Kozielice projekt powyższego Regulaminu.

W związku z powyższych po dokonaniu analizy projektu Regulaminu przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą
w Goleniowie, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Kozielice i przyjęcie projektu Regulaminu oraz przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-10-2021 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 23-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2021 10:00