Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument POSTANOWIENIE stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii, na działkach o numerach ewidencyjnych 193/7, 238/2, 271/2, 286, 287 obręb Tetyń, gm. Kozielice?. 2022-12-09 15:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-11-30 14:43
dokument ZAWIADOMIENIE o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii, na działkach o numerach ewidencyjnych 193/7, 238/2, 271/2, 286, 287 obręb Tetyń, gm. Kozielice" 2022-11-17 09:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument stracił ważność 2022-10-05 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o umorzeniu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2022-08-19 09:11
dokument Dane Przestrzenne do MPZP_Rokity 2022-07-14 08:28
dokument Dane Przestrzenne do MPZP_Kozielice 2022-07-14 08:27
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOZIELICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Kozielice i Rokity oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2022-06-10 14:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument stracił ważność 2022-05-31 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-03-31 14:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-22 10:33
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Kozielice o wszczęciu postępowania' 2022-03-03 12:17
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików' 2022-01-25 12:46