Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOZIELICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Kozielice i Rokity oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Kozielice, 04 czerwca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOZIELICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały nr XIX/123/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. oraz Uchwały nr XXI/138/2017 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 marca 2017 roku,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego:
miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Rokity, Gmina Kozielice
oraz miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, Gmina Kozielice,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 11 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. w godzinach od 7:30 do 15:00
od poniedziałku do piatku, w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, 1 piętro, pokój nr 12

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
24 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, w pok. nr 10 o  godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Wójt Gminy Kozielice Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice lub w postaci elektronicznej, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym., na adres: sekretariat@kozielice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także o prognozach oddziaływania na środowisko i opracowaniach ekofizjograficznych oraz o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Równocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) każdy może złożyć uwagi i wnioski. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 15 lipca 2022 r. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres: Wójt Gminy Kozielice Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice lub w postaci elektronicznej, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym., na adres: sekretariat@kozielice.pl. Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Kozielice.

 

Z projektami planów miejscowych  oraz  prognozami oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej www.kozielice.pl i BIP gminy Kozielice.

 

Wójt Gminy Kozielice

Piotr Rybkowski
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 03-06-2022 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Woźniak 03-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Damian Woźniak 10-06-2022 14:27