Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/277/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXVI/277/22

Rady Gminy Kozielice

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888, poz. 1648, poz. 2151) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1825) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Traci moc uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

uzasadnienie

W uchwale Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1825), przywołano niewłaściwy numer i datę uchwały, która utraciła moc obowiązującą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 23-06-2022 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-05-2022
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2022 09:23