Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/279/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r.


Uchwała Nr XXXVI/279/22

Rady Gminy Kozielice

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2022.0.559 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.

z 2021.0.305 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 513 480,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do

niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 473 222,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do

niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 58 190,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejsze uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 17 932,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do

niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr XXXV/274/22 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.415.241,54, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.640.414,73 zł.

2. Przychodów wynikających z rozliczenia środków, określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 179.443.20 zł.

3. Kredytu w kwocie 595.383,61 zł.

§ 6. W uchwale budżetowej Nr XXXIII/251/21 z dnia 29.12.2021 r., zmiany uchwała Nr XXXV/274/22 wprowadza się zmiany:

1. § 12 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500 000,00 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 595.383,61 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.054.616,39 zł.

2. W § 15 dopisuje się:

pkt. 5 dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę:

1). 39.218,48 zł z tytułu wpływu środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, na świadczenia rodzinne, świadczenia pomocy społecznej, na wykonanie zdjęć, oraz nadanie numeru PESEL.

2). 10.361,93 zł z tytułu otrzymanego grantu na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID -19

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 9 322,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej.

Dokonuje się przesunięć dochodów między działami kwoty 463.900,00 zł, oraz przesunięć wydatków między działami kwoty 8610,00 zł.

Ustala się nowe brzmienie zapisu w zakresie ustalenia deficytu budżetu, i limitów zobowiązań.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 23-06-2022 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-05-2022
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2022 09:32