Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej.


Uchwała Nr X/66/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327) w związku z art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261; poz. 2603 : Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 64, poz. 456; Nr 104, poz.708; Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 173,poz.1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego udział w wysokości

15/100 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka nr 312 o pow. 0, 44 ha położona w miejscowości Kozielice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:18