Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023"


Zarządzenie Nr 80.2022

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023”.

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXV/165/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265,1812) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Uruchamiam konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na wstępie cytowanej ustawy w przedmiocie „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023”.

2. Termin przeprowadzenia konsultacji ustalam od 5 do 20 października 2022 r.

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w

ust. 1 na temat proponowanych zapisów w projekcie uchwały, o którym mowa w ust. 1.

4. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska podmiotów wymienionych w ust. 1 w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Kozielice.

§ 2.1. Konsultacje prowadzone będą w następującej formie:

  1. Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie udostępnione od dnia 4 października 2022 r.:

  1. na stronach internetowych: www.bip.kozielice.pl oraz www.kozielice.pl,

  2. do wglądu u Sekretarza Gminy w siedzibie urzędu pok. nr 1.

  1. Informacja o podjęciu konsultacji dodatkowo zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

2. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy składać na formularzu wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, na:

    1. adres poczty elektronicznej: promocja@kozielice.pl,

    2. numer faksu: 91 561 11 32,

    3. adres siedziby Urzędu Gminy Kozielice: Kozielice 73, 74-204 Kozielice

§ 3. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Kozielice.

§ 4. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023”, zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy w Kozielicach.

§ 5. Zawiadomienie o uruchomieniu konsultacji oraz ogłoszenie wyników konsultacji zostaną opublikowane na oficjalnej stronie gminy www.bip.kozielice.pl i www.kozielice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kozielice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 04-10-2022 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 03-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2022 14:25