Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/64/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.


UCHWAŁA NR X/64/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do realizacji w roku 2007 zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.

§ 2

Realizacja zadania finansowana będzie przez Ministra Kultury na podstawie Porozumienia Nr 14264/BN/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.

Ministerstwo Kultury przysłało do podpisania porozumienie w myśl, którego przyznaje dotację celową na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA w wysokości 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:19