Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XI/75/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 ,Nr 142,poz.1591,zmiany z 2002r.dz.U.Nr 23,poz.220, Dz. U. Nr 62,poz.558,Dz.U.Nr 113,poz.984, z 2003r. Dz. U. Nr 214,poz.1806, Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203) ,z 2005 Nr 172,poz.14441, z 2006r. Nr 17,poz.128, nr181,poz.1337 oraz z 2007r. nr48,poz.327 ) w związku z § 18 ust.5 Statutu Gminy (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 36, poz.525 z 2003r.) Rada Gminy uchwala się co następuję:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Kozielicach na rok 2008, stanowiący załącznik do uchwały

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy Rady Gminy wynikających z bieżącej działalności Wójta, Rady Gminy, Komisji Stałych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

PLAN PRACY

RADY GMINY w KOZIELICACH

NA ROK 2008

LUTY

  1. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli

  2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

  3. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007

  4. Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno- Oświatowych za rok 2007

  5. Informacja w sprawie zatwierdzenia taryf la zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków

-podjecie uchwały

6. Informacja Spółdzielni „Łowiczanka”

7. Informacja na temat działalności Szpitala i Przychodni

KWIECIEŃ

  1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium

2 Informacja o stanie dróg i ulic ,oraz porządku publicznego na terenie gminy.

3. Ostateczny termin złożenia oświadczeń majątkowych (oryginał) i Pit-u na stan

31.12.2007r.

Środkach poza budżetowych

4 Sprawy bieżące

CZERWIEC

1. Realizacja uchwał przez Wójta Gminy za I kwartał 2008

2. Stan przygotowania i realizacja inwestycji w roku 2008

3. Informacja z przygotowania Gminy do absorpcji środków z funduszy UE

4. Dzień Samorządowca

5. Sprawy bieżąc

WRZESIEŃ

1.Ocena realizacji budżetu Gminy I półrocze 2008

2. Przygotowanie Zespołu Szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009

3..Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych

4. Sprawy bieżące

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

1.Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

2. Założenia do projektu budżetu na rok 2009

3. Sprawy bieżące

GRUDZIEŃ

1. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2008

2. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2009

3 Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2009

4. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy

5.Sprawy bieżące.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:21