Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2008.


Uchwała Nr XI/71/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 6 166 974 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 6 106 974 zł,

 2. dochody majątkowe - 60 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 5 816 545 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 350 429 zł, która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie - 350 429 zł, .

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości - 350 429 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  

 1. celową w wysokości - 10 000 zł, z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 361 400 zł,  

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200 000 zł

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:

 1. przychody - 5 000 zł,

 2. wydatki - 5 000 zł.

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, - 833 432 zł

§ 10. 1.Ustala się dochody w wysokości - 30 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 15 200 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 14 800 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - 200 000 zł

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. udzielania zaliczek pracownikom na pokrycie drobnych wydatków, oraz zaliczek stałych na powtarzające się wydatki na cały rok. Zaliczki winny być rozliczone po zakończeniu zadania , natomiast zaliczki stałe przed upływem roku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:24