Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/68/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kozielice do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Uchwała Nr XI/68/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Kozielice do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art.15 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kozielice do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:24