Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.


Uchwała Nr XI/67/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651), Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Program Współpracy Gminy Kozielice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projektowana uchwała ureguluje współpracę pomiędzy samorządem Gminy Kozielice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. określając cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Kozielice a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy mieszkańcom Gminy Kozielice szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych określi Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2008 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:25