Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/76/2008 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice na lata 2009-2013. 2008-05-05 11:50
dokument Uchwała Nr XII/77/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. 2008-05-05 11:49
dokument Uchwała NR XII/78/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2008r. 2008-05-05 11:48
dokument Uchwała Nr XII/79/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : zmiany uchwały. 2008-05-05 11:47
dokument Uchwała Nr XII/80/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 2008-05-05 11:47
dokument Uchwała Nr XII/81/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Kozielice. 2008-05-05 11:46