Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie udziału w przedsięwzięciu "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie".


Uchwała Nr XVII/120/08

Rady Gminy Kozielice

z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie udziału w przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 31 ust. 1 Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2001 r. Nr 27, poz. 580; z 2005 r. Nr 70, poz. 1508), uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Kozielice postanawia wziąć udział w projekcie „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie” realizowanym przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

§ 2. Gmina Kozielice przeznaczy w roku 2008 na sfinansowanie kosztów związanych z projektem, o którym mowa w § 1, do kwoty 5.000,00 (słownie pięć tysięcy 00/100) zł.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Miedwie środków finansowych na realizację inwestycji w latach 2009-2013 w łącznej kwocie nie wyższej niż 5.000,00 (słownie pięć tysięcy 00/100) zł.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań realizowanych w ramach projektu, wzajemne prawa i obowiązki Gminy Kozielice oraz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie oraz zasady i tryby rozliczeń z tytułu uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu zawartym między Gminą Kozielice a Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-01-2009 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2009 08:56