Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008.


Uchwała Nr XVII/123/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 11 grudnia 2008 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 64 490 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 34 490 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 34 490 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26 490 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO o kwotę 30 000 zł

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 30 000 zł

§ 2830 dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych o kwotę 30 000 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 64 490 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO o kwotę 64 490 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 26 900 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 600 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 300 zł

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 37 590 zł

§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych. o kwotę 35 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 590 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 34 490 są to środki sołeckie, które będą przesunięte do rozdziału 921 zgodnie z celem na jaki będą wydatkowane.

Przeniesienia do rozdziału 92109 dotyczą świetlicy Czarnowo, na wydatki związane z zakupami do remontu oraz remontem, przesunięcia do rozdziału 92120 dotyczą sołectwa Rokity, Kozielice i Przydarłów na wydatki związane z ochroną zabytków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-01-2009 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2009 09:06