Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR XIX/145/09

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) i § 3, § 6 ust. 1, § 7 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 432), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Kozielice Panu Edwardowi Kicińskiemu w następującej wysokości : 9.075 (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych )w tym:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.700

2) dodatek funkcyjny - 1.550

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 1.885

4) dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego - 940 zł

 

5)ponadto Wójtowi przysługują nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

 

§ 2

Traci moc uchwała uchwala Nr XIV/95/08 rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2009r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-03-2009 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 09:53