Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.


UCHWAŁA Nr XIX/141/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 lutego 2009 roku

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz .U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006r.Nr 17, poz.128, Nr 181,poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) w związku z art. 32, ust.1 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130,poz.1087; Nr 169,poz.

1420; nr 175,poz. 1459; z 2006r. Nr 6,poz. 70; Nr 104,poz.708; Nr 220 ,poz. 1600,1601; z 2007r. Nr 69,poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej,

oznaczonej numerem działki 333/1 o pow. 0,0585 ha położonej w obrębie

ewidencyjnym Kozielice, na rzecz obecnego użytkownika wieczystego .

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e:

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 333/1 o pow. 0,0585 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kozielice stanowi własność Gminy Kozielice. Aktualnym użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem znajdującego się na niej zabudowania, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności są Ryszard i Halina małżonkowie Dubińscy zam. Kozielice 12 . Wieczysty użytkownik złożył wniosek o sprzedaż gruntu na własność.

Zgodnie z art.32 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, w drodze bezprzetargowej.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przyczynią się do zasilenia budżetu Gminy, zbycie należy uznać jako uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-03-2009 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 09:52