Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/140/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

 

UCHWAŁA Nr XIX/140/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 lutego 2009 roku

 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

Na podstawie art.41 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147,poz.1231 z poź. zm.)Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1 .1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80zł za jednorazowy udział w posiedzeniach komisji

2. Za posiedzenie uważa się spotkanie zarówno całej komisji i jej zespołu roboczego.

 

 

§ 2 .Przewodniczącemu Komisji przysługuje ryczałt miesięczny w wysokości 650

 

§3..W wynagrodzeniu określonym w § 1 i w § 2 zawarty jest podatek od wynagrodzeń.

 

 

§ 4 Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu potwierdzona podpisem na liście obecności.

 

 

§ 5.Traci moc uchwała nr XII/80/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2009 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-03-2009 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 09:52