Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/139/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.


Uchwała Nr XIX/139/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130 , poz. 1807; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 64, poz. 456; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie

Siemczyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/1 o pow. 0,1134 ha

stanowiącej własność Gminy Kozielice na działkę niezabudowaną nr 42/4 o pow.

0,0641 ha położonej w obrębie Siemczyn stanowiącej własność Spółdzielni

Mieszkaniowej „NASZ DOM” z siedzibą w Krzemlinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-03-2009 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 09:51