Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 30/05

z dnia 08.09.2005r.

Wójta Gminy Kozielice

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

§ 1.

W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2.

Nieruchomość sprzedana zostanie w drodze przetargu ustnego.

§ 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr 07 10204867 0000 1502 0007 9996 PKO BP S.A. O/Pyrzyce wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu ,najpóźniej do dnia 14 października 2005r.

§ 4.

Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

§ 5.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, po dokonaniu przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej zapisu "zwrot wadium data i podpis".

§ 6.

Wadium wpłacone przez uczestnika , kory wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

§ 7.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

§ 8.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 9.

Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 10.

Opłaty notarialne, sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 11.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatna jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

§ 12.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 13.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 14.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-09-2005 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2005 09:46