Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 31/2005

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 15.09.2005r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu,

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603;Nr 281, poz. 2782) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłosić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości zabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415 o pow. 0,21 ha położona w obrębie Tetyń.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31

z dnia 15.09.2005r.

Wójta Gminy Kozielice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy w Kozielicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej w wysokości 1/4 części - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 415 o powierzchni 0,21 ha położona w obrębie geodezyjnym TETYŃ.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystej nr KW 66350.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice nieruchomość przeznaczona jest na cel - brak

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.571 zł.

wadium - 1.200 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr 07 10204867 0000 1502 0007 9996 PKO BP O/Pyrzyce wadium w terminie do dnia 14.10.2005 roku z dopiskiem "wadium Tetyń dz.nr 415"

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. nr 13 w dniu 17.10.2005 roku o godz. 11.00

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia cię uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Termin płatności uzyskanej na przetargu kupujący wpłaca w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacja można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. nr 12 , tel. 563 03 77 w. 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-09-2005 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2005 09:50