Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/185/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. 2010-04-21 09:19
dokument Uchwała Nr XXVII/186/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom na 2010 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2010 r. 2010-04-21 09:21
dokument Uchwała Nr XXVII/187/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. 2010-04-21 09:23
dokument Uchwała Nr XXVII/188/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2010-04-21 09:25
dokument Uchwała Nr XXVII/189/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r. 2010-04-21 09:27
dokument Uchwała Nr XXVII/190/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury nw Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie. 2010-04-21 09:30
dokument Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. 2010-04-21 09:46
dokument Uchwała Nr XXVII/192/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. 2010-04-21 09:34
dokument Uchwała Nr XXVII/193/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu. 2010-04-21 09:36
dokument Uchwała Nr XXVII/194/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji. 2010-04-21 09:37