Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/187/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXVII/187/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 lutego 2010 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 284 000 zł

z tego:

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 284 000 zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 234 000 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 234 000 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 50 000 zł

§ 0320 podatek rolny o kwotę 50 000 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 284 000 zł

w tym:

Dział 600 TRANSPORT I DROGI o kwotę 20 000 zł

rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 20 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 45 000 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 45 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45 000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 60 000 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 60 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 20 000 zł

rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 20 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 115 000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 115 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 24 000 zł

rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 24 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24 000 zł

§ 3.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

Projekt uchwały zawiera zmiany budżetu polegające na: zwiększeniu dochodów gminy o kwotę 284 000 zł z tytułu wpływów zaległości w podatku rolnym kwotę 50 000 zł oraz zwiększenia podatku od nieruchomości o kwotę 234 000 zł, z przeznaczeniem na: odśnieżanie dróg 20 000 zł, ochotnicze straże pożarne 60 000 zł, koszty związane z pisaniem wniosków o środki unijne 45 000 zł, dopłatę do wywozu ścieków 20 000 zł wiejskie domy kultury i świetlice 115 000 zł, oraz na modernizację boisk 24 000 zł. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie inwestycje w latach 2010-2012

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 21-04-2010 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2010 09:23