Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/188/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała nr XXVII/188/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia25 lutego 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 177 poz.1725, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175poz. 1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz. 1337,z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420)) oraz art. 24 ust.1,5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858. z 2007r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 Nr 18 poz. 97)

Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy za pobór 1m3 wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w wysokości:

- 3,11 zł. brutto/m3 pobranej wody

2. Zatwierdza się stałą opłatę abonamentową za rozliczanie w wysokości:

- 6,98 zł. brutto miesięcznie za jeden punkt rozliczeniowy

3. Zatwierdza się opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

w wysokości:

- 4,42 zł. brutto /m3 odprowadzonych ścieków.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/234/2006 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2006r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 21-04-2010 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2010 09:25