Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/197/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXVIII /197/2010

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami,) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 679 747,00 zł z tego:

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 660 634,00 zł

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 660 634,00 zł

§ 2008 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 615 897,93 zł

§ 2009 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 34 736,07 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 19 113 zł

rozdział 90011 fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 19 113 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 19 113 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 679 747,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 660 634,00 zł

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 660 634,00 zł

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 268 708,37 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18 796,63 zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 76 257,65 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 136,35 zł

§ 4228 zakup środków żywności o kwotę 23 653,16 zł

§ 4229 zakup środków żywności o kwotę 1 346,84 zł

§ 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 100 741,28 zł

§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 7 158,72 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 145 354,81 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 9 230,19 zł

§ 4438 różne opłaty i składki o kwotę 1 182,66 zł

§ 4439 różne opłaty i składki o kwotę 67,34 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 19 113 zł

rozdział 90011 fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 19 113 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 113 zł

§ 3.

Skreśla się § 9 Uchwały XXVI/184/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na 2010r w brzmieniu: „ Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik Nr 6).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r o zmianie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z dniem 1 stycznia 2010r, zostały zlikwidowane Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie Gmina została zobligowana do dostosowania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 w terminie do końca marca 2010 r. Wprowadza się do budżetu dotacje rozwojowe na program:

1. ” Aktywna Integracja Poprzez Sport” - 47 554 zł,

2. „ Szpan Szkolne Programy Aktywności i Nauki”- 47 585 zł,

2. „ Utworzenie punktu przedszkolnego w gminie Kozielice” 565 495 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 21-04-2010 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2010 09:40