Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/204/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu" oraz na zadanie "Budowa świetlic wiejskich - Siemczyn, Łozice, Rokity".


Uchwała Nr XXIX/204/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowani terenu i zakupem sprzętu”, oraz na zadanie „ Budowa świetlic wiejskich - Siemczyn, Łozice, Rokity”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami,), oraz art. 89 ust 1 pkt.4 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) wyprzedzający finansowanie zadań:1. Rozbudowę Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego w kwocie 150 000 zł, 2. Budowa świetlic wiejskich: Siemczyn, Łozice, Rokity w kwocie 600 000 zł, w ramach działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 2 . Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2010-2011

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-05-2010 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2010 09:45