Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/203/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXIX/203/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami,: Rada Gminy uchwala :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010r o kwotę 98 000 zł

z tego:

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 98 000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw o kwotę 98 000 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 98 000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010r o kwotę 98 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I DROGI o kwotę 98 000 zł

rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 98 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 38 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60 000 zł

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z

załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zawiera zmiany budżetu polegające na:

zwiększeniu dochodów gminy o kwotę 98 000 zł z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych, z

przeznaczeniem na rozdział 60016 ; remonty dróg gminnych 38 000 zł oraz dokumentację na

drogi 60 000 zł.

Zmienia się limity wydatków na wielotonie inwestycje w latach 2010-2012, w zakresie rozdziału

60016 o kwotę 60 000 zł .

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-05-2010 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2010 09:46