Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/207/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 maja 2010 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.


UCHWAŁA Nr XXX/207/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 22 maja 2010 roku

w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 405,00 zł za 3 doby jednorazowego najmu kuchni z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie 208,00 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali konsumpcyjnej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 3. Ustala się opłatę w kwocie 208,00 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali balowej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 4. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 289,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 6 godzin.

  2. 405,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 12 godzin.

  3. 480,00 zł jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 24 godzin.

  4. 550,00 zł jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 48 godzin.

  1. sala balowa:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

21,00 zł + VAT/godz.

68,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

11,00 zł + VAT/godz.

58,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

5,30 zł + VAT/ godz.

47,00 zł + VAT/godz.

  1. sala konsumpcyjna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

11,00 zł + VAT/godz.

58,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

5,30 zł + VAT/godz.

47,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3,20 zł + VAT/ godz.

37,00 zł + VAT/godz.

§ 2.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 520,00 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 150,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 277,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. 367,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 24 godzin.

  4. 447,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 48 godzin.

  1. sala główna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

11,00 zł + VAT/godz.

58,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

5,30 zł + VAT/godz.

47,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3,20 zł + VAT/ godz.

37,00 zł + VAT/godz.

§ 3.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Załężu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 520,00 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 150,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 277,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. 367,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 24 godzin.

  4. 447,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 48 godzin.

  5. sala główna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

11,00 zł + VAT/godz.

58 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

5,30 zł + VAT/godz.

47 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3,20 zł + VAT/ godz.

37 zł + VAT/godz.

§ 4.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Mielnie Pyrzyckim na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 210,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 68,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 115,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

  3. 160,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 24 godzin.

  4. 190,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 48 godzin.

§ 5.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Czarnowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 173,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 58,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 104,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

  3. 130,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 24 godzin.

  4. 154,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 48 godzin.

§ 6.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Przydarłowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 173,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 58,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 104,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin

  3. 130,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 24 godzin.

  4. 154,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 48 godzin.

§ 7.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Maruszewie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 173,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 58,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 104,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

  3. 130,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 24 godzin.

  4. 154,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 48 godzin.

§ 8.

Określa się kaucję za jednorazowy wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie:

 1. 105,00 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń do 12 godzin.

 2. 210,00 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń na czas dłuższy niż 12 godzin.

§ 9.

Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

 1. 2,10 zł. za wypożyczenie 1 podstawowego zestawu naczyń obiadowych:

  • talerz głęboki

  • talerz płytki

  • talerz deserowy

  • nóż

  • widelec

  • łyżka łyżeczka

  • szklanka

  • literatka

  • kieliszek

 • 1,05 zł. za każdą sztukę naczyń towarzyszących tj. wazy, patery, półmiski, świeczniki, garnki itp..

 • § 10.

  Określa się kaucję za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

  1. 105,00 zł na poczet odkupienia zniszczonych naczyń.

  § 11.

  Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie sprzętu z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

  1. 2,10 zł. za wypożyczenie stolika.

  2. 1,05 zł. za wypożyczenie krzesła.

  § 12.

  Do kwot określonych w uchwale doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów.

  § 13.

  Opłatę uiszcza się w kasie urzędu Gminy przed wynajmem.

  § 14.

  Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach działając w interesie Gminy może odrębnym zarządzeniem określić stawki najmu pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Kozielicach, w Wiejskim Domu Kultury w Tetyniu, w Wiejskim Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie dla organizacji pożytku publicznego i podmiotów realizujących działalność publiczną na rzecz gminy.

  § 15.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 16.

  Traci moc Uchwała Nr XXVII/190/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.

  § 17.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jacek Ogrodziński

  2

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 28-07-2010 09:40
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 28-07-2010
  Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2010 09:40