Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/208/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXX/208/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 22 maja 2010 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 105 030,30 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 750,00 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 750,00 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 750,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 104 280,30 zł

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 104 280,30 zł

§ 2327 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 98 482,30 zł

§ 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 5 798,00 zł

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 11 586,70 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 11 586,70 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe o kwotę 11 586,70 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 11 586,70 zł

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 116 617,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 750,00 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 750,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 750,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 115 867,00 zł

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 115 867,00 zł

§ 3119 świadczenia społeczne o kwotę 11 586,70 zł

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 159.80 zł

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 480,40 zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 37 964,90 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 235,10 zł

§ 4217 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 662,20 zł

§ 4219 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 97,90 zł

§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 50 695,40 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 2 984,60 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

Gmina Kozielice w roku 2009 kontynuuje programu operacyjny Kapitał Ludzki w związku z powyższym wprowadza się do budżetu Gminy po stronie dochodowej:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Paragraf 2327 -98 482,30 zł i 2329 - 5 798,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Oraz darowiznę dla sołectwa Maruszewo w kwocie 750 zł.

Po stronie wydatkowej wprowadza się zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i klasyfikacją

Zabezpiecza się również udział własny w kwocie 11 586,00 przenosząc z działu 852- Opieka społeczna, powyższą kwotę do działu 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, z którego ten program jest prowadzony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 28-07-2010 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 28-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2010 09:41