Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/212/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXXI/212/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 czerwca 2010 r.

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 O KWOTĘ 8 050 ZŁ

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 3 100 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 2 300 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 300 zł

rozdział 75403 jednostki terenowe policji o kwotę 800 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 800 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 2 950 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 2 950 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 950 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 2 000 zł

rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę 2 000 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 000 zł

§ 2

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 O KWOTĘ 8 050 Zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 3 100 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 2 300 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł

rozdział 75403 jednostki terenowe policji o kwotę 800 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 2 950 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 2 950 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 950 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 2 000 zł

rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę 2 000 zł

§ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

wprowadza się do budżetu darowizny w kwocie 8 050 zł z tego:

- ochotnicze straże pożarne (Dzień Strażaka )2300 zł

- jednostki terenowe policji 800 zł

- sport w gminie 2 000 zł

- szkołę podstawową 2 950 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 28-07-2010 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 28-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2010 09:52