Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/214/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała XXXII/214/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 135 500 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO o kwotę 135 500 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 135 500 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 135 500 zł

§ 2

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 135 500 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 25 000 zł

01009 Spółki wodne o kwotę 25 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 25 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 15 000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 15 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 15 000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 60 500 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 60 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60 000 zł

rozdział jednostki terenowe policji o kwotę 500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 30 000 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 30 000

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 3 000 zł

rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 3 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 1 000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych

z obsługą długu krajowego o kwotę 1 000 zł

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Kozielice, wcześniej proponowane i zaakceptowane przez Rade Gminy polegające na zmniejszeniu wydatków z rozdziału 92109, wydatków inwestycyjnych na kwotę 135 500 zł, oraz zmianie zadań.

Zwiększa się wydatki na remont w szkole podstawowej 30 000 zł, dla sołectwa Siemczyn 3 000 zł, na obsługę długu 1 000 zł, na remont komina 15 000 oraz na paliwo dla policji 500 zł, Sołki wodne 25 000 zł. Ponadto Rada Gminy wyraziła zgodę, wprowadzić zadania: 1. instalacja ogrzewania w WDK Tetyń, 2. instalacja ogrzewania w świetlicy Załężu wprowadza się zmiany odnośnie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2010 12:09