Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/223/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, część obrębu geodezyjnego Załęże.


UCHWAŁA NR XXXIII/223/2010

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 21października 2010 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, część obrębu geodezyjnego Załęże.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, część obrębu Załęże.

2. Granice obszaru objętego planem przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem planu miejscowego jest określenie sposobu zagospodarowania z przeznaczeniem terenu pod zabudowę rekreacyjno- mieszkaniową i zielenią parkową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją drogową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Kozielicach

dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, część obrębu Załęże

Aktualnie teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest użytkowany jako kopalnia kruszywa mineralnego. W koncesji na eksploatację kruszywa teren jest przeznaczony na usługi turystyczne z zielenią parkową. Uwzględniając ukształtowanie terenu powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa - liczne zagłębienia wypełnione wodą, strome zbocza i tereny płaskie zajmujące znaczną powierzchnię przeznaczoną prowadzona jest równolegle zmiana Studium, której celem jest wprowadzenie na tym obszarze funkcji rekreacji i z zabudową rekreacyjno-mieszkaniową i zielenią parkową.

Od północy teren ten jest położony w odległości 0,5 km granicy z obszaru Natura 2000 - Pojezierze Myśliborskie - Jezioro Sitno, od południa w bliskim sąsiedztwie przylegają obszary leśne Nadleśnictwa Myślibórz. Takie położenie terenu w otoczeniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i w pobliskim sąsiedztwie wsi Załęże predystynuje ten teren do zagospodarowania turystycznego.

Ponadto istniejąca kopalnia kruszywa mineralnego ma doprowadzoną energię elektryczną (transformatory) oraz wodę konsumpcyjną, które to elementy infrastruktury technicznej będzie można wykorzystać w realizowanym zespole zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące parametry techniczne realizacji terenów rekreacyjno - mieszkaniowych wraz z zielenią parkową:

- powierzchnia działek od 600 - 1000m2,

- powierzchnia biologicznie czynna do 60% powierzchni działki,

- powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działek,

- wysokość zabudowy do 9m.

Ponadto uwzględniając istniejące ukształtowanie terenu oraz zagłębienia z oczkami wodnymi, przewiduje się przeznaczyć tych terenów jako tereny ogólnodostępnie publicznie

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 12:59