Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/224/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.


Uchwała Nr XXXIII/224/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 21 października 2010 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 ; nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, 146, Nr 106,poz. 675) w związku z art.37, ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz.2782;z 2005r. Nr 130, poz. 1807; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 64, poz. 456; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 180, poz. 1458, z 2009r.Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 161, poz. 1279, 1281 , Nr 206, poz. 1590; z 2010r. Nr 28, poz.146 , Nr 47, poz. 278, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bez przetargowej na okres 10 lat

nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 21/2 o pow. 103 m2 w obrębie

Czarnowo dla małżonków Justyny i Mateusza Iskierka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Małżonkowie Justyna i Mateusz Iskierka złożyli wniosek o wydzierżawienie działki nr 21/2 o pow. 103 m? w obrębie Czarnowo stanowiącej własność gminy Kozielice. Przedmiotowa działka bezpośrednio przylega do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 10 zlokalizowanym na działce nr 93 która jest ich własnością . W związku z tym iż granica działki nr 93 biegnie po ścianach budynku nie mają możliwości wybudowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Działka gminna nr 21/2 może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 13:00