Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/226/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała XXXIII/226/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 21 października 2010 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 6 229,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 1 459,00

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 1 459,00 zł

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3

oraz ust.3 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich o kwotę 1 380,40 zł

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3

oraz ust.3 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich o kwotę 78,60 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 4 770,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 2 400,00 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2 400,00 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 400,00 zł

rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 2 370,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową

instytucję kultury o kwotę 2 370,00 zł

§ 2 ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 6 229,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 1 459,00

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 1 459,00 zł

§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 1 380,40 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 78,60 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 4 770,00 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2 400,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 400,00 zł

rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 2 370,00 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 370,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 6 229 zł z tego:

- darowizna dla WDK Kozielice 2 400 zł

- dotacja dla biblioteki k Kozielice 2 370 zł

- dotacja unijna na program punkt przedszkolny 1 459 zł

Po stronie wydatkowej zwiększa się plan w tych samych rozdziałach jak przyjęto wpływ.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 13:02