Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/227/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXXIII/227/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 21 października 2010 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 75 000

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 25 000 zł

rozdział 01009 spółki wodne o kwotę 25 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 25 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 20 000 zł

Dział 75818 rezerwy ogólne celowe o kwotę 20 000 zł

§ 4810 rezerwy o kwotę 20 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 30 000 zł

rozdział 85202 domy pomocy społecznej o kwotę 30 000 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł

§ 2

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 75 000

Dział 600 TRANSPORT I DROGI o kwotę 2 500 zł

rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 2 500 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 500 zł

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4 500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 13 000 zł

rozdział 75022 rady gmin o kwotę 10 000 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 3 000 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 25 000

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 25 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 30 000

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 30 000 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

Zmniejsza się wydatki w rozdziale spółki wodne, gdyż wydatki rozlewiska Mielno będą klasyfikowane inaczej ze względu na inne rozwiązania problemu, przenosi się do bezpieczeństwa publicznego 25 000 zł.

Zmniejsza się plan na Domach Pomocy Społecznej 30 000 zł, oraz Rezerwy 20 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do programu unijnego- Punkt przedszkolny, zwiększa się plan w rozdziale Rady gmin, drogi publiczne gminne, gospodarka gruntami i nieruchomościami, oraz pozostała działalność administracji publicznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 13:03