Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/228/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice.


Uchwała Nr XXXIII/228/10
Rady Gminy Kozielice

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. 

- Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ), uchwala co następuje : 

§ 1. Ustala się cenę 1q żyta 36,00 zł. stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kozielicach Nr XXV/167/09 z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 13:04