Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/232/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.


UCHWAŁA XXXIV/232/10

RADY GMINY W KOZIELICACH

Z DNIA 10 listopada 2010 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 82 256,00 w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

82 256,00

90095

Pozostała działalność

82 256,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

82 256,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 82 256,00 w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 100,00

01030

Izby rolnicze

3 100,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 100.00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 600,00

75022

Rady gmin

4 600,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 600,00

75095

Pozostała działalność

3 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 000,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 556 00

85395

Pozostała działalność

2 556,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 556,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

57 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

90015

Oświetlenie ulic placów o dróg

5 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

90095

Pozostała działalność

50 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

§ 3

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 370,00 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 370,00

92116

Biblioteki

2 370,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

2 370,00

§ 4

Zwiększa plan dochodów o kwotę 2 370,00 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 370,00

92116

Biblioteki

2 370,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 370,00

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i

kolejnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

U z a s a d n i e n i e

Zmniejszenia wydatków dokonuje się gdyż planowane płatności inwestycji wystąpią w

roku 2011, zwiększa się plan w rozdziałach, gdzie jeszcze będą dokonywane wydatki

nie ujęte w budżecie, gdzie mogą wystąpić jeszcze płatności, a plan może być nie

wystarczający.

Zmiany w planie dochodów związane są z wyprostowaniem odnośnie zastosowania we

wcześniejszej uchwale nieprawidłowego paragrafu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 18-11-2010 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 11:31